İSMİNAR 2022 II. ULUSLARARASI İSLÂMÎ VE İNSÂNÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
ISMINAR 2022

Konular

BAŞLICA KONULAR

Sempozyum, başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyada sosyal bilimler alanına giren her türlü konuyu kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur. Bununla birlikte bilim insanlarımıza yardımcı olması bakımından sempozyumda ele alınması planlanan belli başlı konu başlıkları şu şekilde belirlenmiştir:
 1. Kur’an Araştırmaları
 2. Hadis Araştırmaları
 3. İslam Hukuk Araştırmaları
 4. İslam Ekonomisi Araştırmaları
 5. İslam Tasavvufu ve Mistisizm Araştırmaları
 6. Uluslararası İlişkiler
 7. İslam ve Uluslararası Savaş hukuku
 8. Edebiyatı Araştırmaları
 9. Dinler Tarihi Araştırmaları
 10. Kelâm ve İslâm Mezhepleri Araştırmaları
 11. İslam Felsefesi ve Çağdaş Felsefe Araştırmaları
 12. Çağdaş Dinî ve Fikrî Akımlar
 13. Oryantalim ve Oksidentalizm.
 14. İslâm Tarihi ve Sanatları

Önemli Tarihler

Bildiri Özetleri İçin Son Tarih: 15 Temmuz 2022

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 30 Temmuz 2022

Tam Metin Göndermek İçin Son Tarih: 30 Ağustos 2022

Kabul Edilen Tam Metinlerin İlanı: 15 Eylül 2022

Sempozyum Afişi