İSMİNAR 2022 II. ULUSLARARASI İSLÂMÎ VE İNSÂNÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
ISMINAR 2022

2. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu Tam Metin


2. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu Tam Metin
TÜRKÇE

2. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu Tam Metin ARAPÇA

İSBN Numaraı: 978-605-72194-0-4 (Tk)

İSBN Numarası: 978-605-721-94-1-1 (1.c)

İSBN Numarası: 978-72194-2-8 (2.c)

Editörler:

Cilt 1

Adem YERİNDE

Hasan HALİLOĞLU

Rıdvan YILMAZ

Hamza CİVELEK

Cilt 2

Ahmet HAMİTOĞLU

Ahmad NEJİB

Mücahit ELHUT

Muhammed İbrahim ERDEN