İSMİNAR 2022 II. ULUSLARARASI İSLÂMÎ VE İNSÂNÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
ISMINAR 2022

Sekreterya


Ülke

Üniversite

Adı Soyadı

Ak. Ünvan

No

Irak

Bağdat İmam Azam Fakültesi

Mean Nevvâf Abbûd (Başkan)

Dr. Öğr. Üy.

1

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

M. İbrahim Erden (Üye)

Arş. Gör.

2

Irak

Bağdat İmam Azam Fakültesi

Mustafa Abdülğafûr Muhammed (Üye)

Öğr. Gör.

3

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Rıdvan Yılmaz (Üye)

Arş. Gör.

4

Irak

Bağdat İmam Azam Fakültesi

Ahmed Şâkir Raşîd (Üye)

Arş. Gör.

5

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Hamza Civelek (Üye)

Arş. Gör.

6

Irak

Bağdat İmam Azam Fakültesi

Ziyâ Subhî Halef (Üye)

7