İSMİNAR 2022 II. ULUSLARARASI İSLÂMÎ VE İNSÂNÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
ISMINAR 2022

Önemli Tarihler


Bildiri Özetleri İçin Son Tarih: 15 Temmuz 2022

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 30 Temmuz 2022

Tam Metin Göndermek İçin Son Tarih: 30 Ağustos 2022

Kabul Edilen Tam Metinlerin İlanı: 15 Eylül 2022