İSMİNAR 2022 II. ULUSLARARASI İSLÂMÎ VE İNSÂNÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
ISMINAR 2022

Onur Kurulu


Ülke

Üniversite

Adı Soyadı

Ak Ünv

No

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi REKTÖR

Abdülhâlik Karabulut

Prof. Dr.

1

Irak

Bağdat Sünni Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Şeyh Abdülhalik Azzâvî

2