İSMİNAR 2022 II. ULUSLARARASI İSLÂMÎ VE İNSÂNÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
ISMINAR 2022

Düzenleme Kurulu


Ülke

Üniversite

Adı Soyadı

Ak. Ünvan

No

Türkiye

Ağrı İÇÜ İslâmî İlimler Fakültesi

Adem Yerinde (Eşbaşkan)

Prof. Dr.

1

Irak

Bağdat İmam Azam Fakültesi

Meş’ân Alvân Hazrecî (Eşbaşkan)

Prof. Dr.

2

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Hasan Haliloğlu                         (Üye)

Dr Öğr Üy

3

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ahmet Hamitoğlu                      (Üye)

Dr Öğr Üy

4

Irak

Bağdat İmam Azam Fakültesi

Mekkî Velîd Abdülkerîm           (Üye)

Yard. Doç.

5

Irak

Bağdat İmam Azam Fakültesi

İsmail Halil İbrahim                   (Üye)

Prof. Dr.

6

Irak

Bağdat İmam Azam Fakültesi

Mühenned Leys Abdülazîz         (Üye)

Yard. Doç.

7

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ahmet Necîb                               (Üye)

Dr Öğr Üy

8

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Mücahit el-Hût                             (Üye)

Dr.ÖğrÜy

9